Injeksjonsbehandlinger

Vi tilbyr nå forskjellige injeksjons-behandlinger med Botulinum toxin A

Vi har håndtert injeksjoner i over 25 år. Nå har vi etterutdannet oss i medisinsk og estetiske Botulinumtoksin-behandlinger.

Utdanningen er en Master-class utdanning på høyeste nivå innen etterutdanning av leger og sykepleiere.

Vi følger Helsetilsynets nye krav om at alle pasienter blir vurdert av lege. Sykepleiere har ikke lengre lov til å håndtere Botox alene etter dom av Helsetilsynet fra april 2019.
Mange driver fortsatt ulovlig og det er derfor viktig for oss å understreke at vi har riktig kompetanse og følger lovverket.

Du finner mer informasjon og priser om våre tilbud i undermenyene.