Svangerskapspakke

Svangerskapspakke
KvinneDoktor og Jordmora tilbyr nå en komplett svangerskapspakke med samtlige kontroller i svangerskapet.
Dette er et total-tilbud for gravide. Det er ikke nødvendig med vanlige kontroller hos egen lege og dette gir dere en unik
mulighet til å velge et tilbud man vanligvis ikke får tilgang til.

Dette koster totalt 9100 kr. og inkluderer;

 • Første kontroll med tidlig-ultralyd uke 11- 14.  Denne utføres av gynekolog. Deretter er det 1times konsultasjon hos jordmor for å fylle ut papirer og ta nødvendige prøver og samtale. (Normalpris 1500,- og 850,-)
 • Screening ultralyd i uke 17 – 20 hos gynekolog fastsetting av termin samt helsesjekk (Normalpris 1450,-)
 • Jordmorkontroll i uke 20 (Normalpris 450,-)
 • Jordmorkontroll i uke 24 (Normalpris 600,-)
 • Tilvekst kontroll og 3D/4D ultralyd (HDLive) i uke 28-30 hos gynekolog inkl. minnepinne    (Normalpris 1550,-)
 • Jordmor kontroll i uke 32, en times kontroll med fødsels samtale (Normalpris 800,-)
 • Ultralyd hos gynekolog for tilvekst og morkake funksjon i uke 34-36 (Normalpris 1450,-)
 • Jordmorkontroll uke 37, inkl. fødselsforberedende akupunktur (Normalpris 450,-)
 • Jordmorkontroll uke 38, inkl. fødselsforberedende akupunktur (Normalpris 450,-)
 • Jordmorkontroll uke 39, inkl. fødselsforberedende akupunktur (Normalpris 450,-)
 • Jordmorkontroll uke 40, inkl. fødselsforberedende akupunktur (Normalpris 450,-)
 • Event. siste jordmorkontroll uke 41 før henvising til overtidskontroll på sykehuset   (Normalpris 450,-)
 • Etterfødelsamtale 2 uker etter fødsel hos jordmor (Normalpris 450,-)

Ved normale svangerskap er dette ut over statens anbefalinger for antall kontroller, ønskes likevel flere kontroller betales
disse ekstra, 600,-.  Er det avvikende eller risikosvangerskap blir det vurdert om du skal følges av sykehuset i tillegg  da de trenger å ha kjennskap til deg før forløsning.

Alle bilder og film fra ultralydene blir bevart på en minnepinne så dere kan se barnet når dere ønsker det, i alt 4 ultralyder.
Under jordmorkontrollene får du tilbud om gratis akupunktur.
Det er satt av bedre tid enn normalt til dere på alle typer av kontroller slik at det blir rikelig med tid til å snakke og spørre
om ting dere lurer på. Dere får mail tilgang til jordmor og gynekolog.

Gynekolog er alltid til stede og kontaktes om det er nødvendig.  Du vil dermed alltid få tilgang til fødselslege på dagen om det skulle være nødvendig.
Dette er god investering for deres trygghet og  mor og barns  helse.