Helsesenter1 – Våre tilbud

Helsesenter1 er et privat helsesenter med tilbud innen flere områder.

KvinneDoktor og Jordmora er vår enhet innen Kvinnehelse og svangerskap.  Vi har privat gynekolog, Dr. Mikael Nicolaidis, spesialist innen gynekologi og obstetrikk, som utreder alt innen kvinnehelse og ultralydundersøkelser. Videre har vi jordmortjeneste hos jordmor Tove Nordahl som tilbyr alt innen vanlige svangerskapskontroller og som også har akupunktur-utdanning innen kvinnehelse. Siden høsten 2021 er jordmor Tove også godkjent ultralydjordmor fra NTNU i Trondheim. Det betyr at du nå også kan få ultralydundersøkelser i svangerskapet ved kontroller hos henne. Klikk her for å komme se mer om våre tilbud hos KvinneDoktor og Jordmora

LaserKlinikk1 er siden 2014 vår laser-enhet med tilbud innen estetiske og medisinske laserbehandlinger, inklusive gynekologiske behandlinger. Laserklinikk1 drives også av Dr. Mikael Nicolaidis og Jordmor/operasjonssykepleier Tove Nordahl som begge har spesialutdanning innen dette området. Klikk her for mer informasjon om vårt lasertilbud.

Medisinske og estetiske injeksjoner med Botulinumtoksin type A

På Helsesenter1 er det alltid lege som ordinerer og utarbeider behandlingsplan for injeksjonsbehandlinger. Det er kun lege og spesialsykepleier som utfører behandlingene.

Timebestilling kan gjøres via link nedenfor eller ved å ringe. På nettbestilling bestiller du Førstegangs konsultasjon dersom du ikke allerede har behandlingsplan utarbeidet på klinikken. Velg “injeksjonsbehandlinger” når du har behandlingsplan.

Klikk her for mer informasjon om vårt Botulinumtoksin-tilbud

 

Siden vi er et privat helsetilbud uten hjemmel, dekkes ikke behandlinger av Folketrygden. Du trenger derfor ikke henvisning uten bestemmer selv når du ønsker time.

Ved alle enheter er det satt av bra med tid for de forskjellige problemstillingene og behandlingene. Priser er for komplett undersøkelse/behandling og det tilkommer derfor ikke noen ekstra kostnader. Kun noen spesielle prøver koster ekstra men dette avtales i så fall på forhånd.

Timebestilling og priser:

Telefon 333 45 222 , mandag til fredag, Kl. 9.00 – 16.00

Du kan også bestille time selv, 24 timer i døgnet ved å klikke her.

Er det akutt? Vi har øyeblikkelig hjelp!
Time kan bestilles her på nett eller ring 333 45 222