KvinneDoktor/Gynekolog

Dr. Mikael Nicolaidis - Spesialist i gynekologi og obstetrikk, fosterdiagnostikk og bryst ultralydDr. Mikael Nicolaidis er født og oppvokst i Malmø, Sverige.
Han har sin legeutdanning fra Universitetet i Lund og Malmø.  Dr. Nicolaidis har jobbet i Norge fra 1997.

I 2000 flyttet han til Tønsberg og ferdigjorde sin spesialitet innen gynekologi og obstetrikk ved Sykehuset i Vestfold.
Siden 2007 har han drevet privatklinikken Kvinnedoktor.

Dr. Nicolaidis har et stort interesse i avansert ultralyddiagnostikk innen kvinnesykdommer, brystsykdommer og svangerskap.
For å opprettholde en høy kompetanse drar han stadig til utlandet på kurser for å holde seg oppdatert på sitt fagfelt.

Mer informasjon om Kvinnedoktor og klinikkens tilbud finner du ved å klikke her.