Informasjon vedr. Corona-virus COVID-19 og graviditet.

Informasjon vedr. Corona-virus COVID-19 og graviditet.

Vedlagt link går til Royal Collage of Obstetricians and Gynecologists pasient-informasjon/veiledning om Corona-virus og graviditet. Enkelte ting gjelder kun i Storbritannia og vi må vente på retningslinjer for Norge. Klikk her for å se den engelske utgaven

 

For generell informasjon om coronavirus i Norge se fhi.no
For fler spørsmål og svar om coronavirus i Norge se helsenorge.no
Dersom du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset:
Ta kontakt med din fastlege og dersom du ikke får tag i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

 

Her følger en kort oppsummering på norsk:
Hvilken effekt har coronavirus på gravide?
Gravide virker ikke å være mer utsatte for konsekvenser av coronavirus en befolkningen i øvrig. Dette er en ny virus-variant og hvordan den påvirker deg er ikke kjent. De fleste gravide kommer liksom alle andre å få milde eller moderate forkjølelse/influensa symptomer. Mer uttalte symptom som lungebetennelse virker å være mer vanlig hos eldre personer og hos dem med dårlig immunsystem og kroniske sykdommer. Gravide har litt større risiko for infeksjon enn en ikke gravid kvinne. Hvis du har hjerte-lunge sykdom så kan du bli mer påvirket ved en corona-virus infeksjon.
Hvilken effekt har corona-virus på min baby om jeg har blitt smittet?
Der finnes ikke noen bevis for at det er noen økt risiko for misfall. Det er heller ikke noen bevis for at viruset kan passere og smitte ditt foster. Det er derfor svært usannsynlig at corona-virus infeksjon kan medføre misdannelser.
Noen barn i Kina har blitt født prematurt når deres mødre har hatt symptom på corona-virus infeksjon men det er usikkert om det er infeksjonen som medført prematur fødsel eller om det er legene som besluttet å forløse barnet tidlig pga mors symptom.
Hvordan kan jeg minske risiko for å smittes med corona-virus?
Vask hender regelmessig når du har vært ute og kommer hjem eller til jobb. Følg samme råd som aller andre!
Hvilke reise-råd gjelder når jeg er gravid?
Følg de vanlige anbefalingene som gjelder alle.
Hva skal jeg gjøre om jeg tror jeg har blitt smittet med corona-virus eller blitt eksponert for smitte?
Hvis du er gravid og tror du kan ha corona-virus infeksjon,eller hvis du under de seneste 14 dagene har besøkt et land eller område med høy frekvens av corona virus infeksjon (se de vanlige informasjonskanalene) eller har vart i tett kontakt med noen som har corona-virus infeksjon..
Da bør du ta kontakt med dem som følger deg i svangerskapet, (fastlege eller jordmor) og informere dem samt få videre anbefalinger.
Hvordan testes jeg for corona-virus infeksjon?
Du blir testet på samme måte som alle andre uansett om du er gravid eller ikke.
Hva skal jeg gjøre dersom jeg får påvist corona-virus infeksjon (positiv test)?
Du må da følge samme retningslinjer som alle andre.
Kontakt din jordmor/fastlege eller den som har ansvar for dine svangerskapskontroller og informere om diagnosen. Dersom du har milde eller ingen symptomer så skal du isoleres hjemme. Dersom du har mer alvorlige symptomer så må du behandles på sykehus. Følg samme retningslinjer som gjelder for alle andre.
Hva skal jeg gjøre dersom jeg må isoleres hjemme?
Samme retningslinjer gjelder for deg som gravid som for alle andre. Du kan ikke gå på skole, jobb, offentlige plasser, sykehus, legevakt eller helsestasjoner etc.
Bruk venner eller familie for å få leveranser av mat etc. De skal dog levere dem utenfor døren din.Dersom det er mulig så isolere deg fra andre familiemedlemmer i samme hushold så langt som mulig.
Du skal ikke gå til kontroller hos jordmor/fastlege eller den som har ansvar for din svangerskapsomsorgen før isolasjons-tiden er over.
Hva skjer etter at jeg er ferdig med isolasjons-tiden?
Du går tilbake til vanlige kontroller. I Storbritannia tilbys alle en ultralyd 14 dager etter isolasjons-tiden for at se at fosteret har det bra. Det er ikke klargjort hva som skjer i Norge enda.
Hva om jeg føler meg dårlig eller er urolig vedr. mitt svangerskap når jeg er isolert?
Ring din jordmor eller fastlege eller den som har ansvar for ditt svangerskap. De kan gi deg anbefalinger om du trenger å reise til sykehuset. Dersom det er utenfor vanlig arbeidstid så ring din fødeavdeling eller sykehus for anbefalinger.
Ikke reis inn uten at de er forberedt på at du kommer!
Kommer selv-isolasjon at påvirke hvor jeg føder?
Mest sannsynlig ikke. Du må ta kontakt med din fødeplass og sjekke.
Kommer corona-smitten å påvirke hvordan jeg føder?
Det finnes ikke noen bevis for at man ikke kan føde på vanlig måte/vaginalt, så man kommer å følge din vanlige fødeplan så langt som mulig.
Det finnes heller ikke noen bevis for at de som har misstenkt eller verifisert corona-smitta ikke skal kunne ha føde-epidural.
Lystgass kan dog teoretisk øke spredningen av virus så mest sannsynlig må man komme med andre alternativ. Dette er ikke avklart i Norge enda.
Hva skjer dersom jeg går i fødsel når jeg er isolert?
Ring din fødeavdeling og informere dem om at du er smittet eller misstenkt smittet av corona-virus. De kommer å gi deg mer informasjon.
Kan jeg smitte min baby med corona-virus?
Da dette er et nytt virus så er det begrenset med informasjon om hvordan man skal behandle kvinner med corona-infeksjon som nettopp har født barn. Der er ikke noen rapporter om kvinner som er diagnostisert med corona-virus infeksjon i 3 trimester som smittet sitt barn så lenge det er i magen.
Kommer mitt barn og testes for corona-virus?
Mest sannsynlig så kommer ditt barn å testes hvis du har bekreftet eller mistenkt corona-virus infeksjon.
Kan jeg amme min baby? Ha hud/hud-kontakt?
Ja. Det foreligger ikke noen bevis for at virus can smitte via brystmelk, så man mener at fordelene med å amme og ha hud/hud kontakt overveier risikoen for smitte.
Her avventer vi videre retningslinjer.
Dersom du ammer så anbefales følgende i Storbrittania.
Vask hender før du tar på ditt barn, pumper og flasker
Bruk ansiktsmaske ved amming
Husk vanlig pump-rengjøring etter bruk